Do góry
 • Świat jest teatrem,
  aktorami ludzie,
  Którzy kolejno
  wchodzą i znikają.

  Wiliam Shakespeare
 • Nie lubię wymiany poglądów.
  Zawsze na tym tracę.

  Antoni Słonimski
 • Dla większej jasności
  lepiej wykreślić.

  Gieorgij Plechanow
 • Polityka to scena,
  z której czasami
  lepiej słychać
  suflerów niż aktorów.

  Ignazio Silone

Media Relations

Telewizja jest to rozrywka polegająca na tym, że ludzie, którzy nie mają co robić, oglądają
ludzi, którzy nie potrafią niczego zrobić.
Bob Hope
 
Pismak – dziennikarz, którego poglądy nie zgadzają się z twoimi.
Ambrose Bierce
 
Odpierać twierdzenia dziennikarzy to tyle, co pociągać diabła za ogon albo usiłować przekrzyczeć rozłoszczone babsko.
Antoni Czechow
 
OFERUJĘ:
 1. Analizę zdolności komunikacyjnych i medialności wizerunku.
 2. Analizę potrzeb - opracowanie wskazówek i planu szkoleń.
 3. Doradztwo: Kreowanie tożsamości medialnej.
 4. Szkolenia w zakresie komunikacji medialnej i funkcjonowania prasy, radia i telewizji.
 5. Szkolenia i doradztwo: Formy udzielania informacji – skuteczność przekazu.
 6. Doradztwo – Prawo prasowe i etyka mediów.
 7. Szkolenia i doradztwo: Zachowanie w studio. Treningi przed wystąpieniami w mediach.
 8. Konsultację wizerunku i stylizację.  
 9. Research i konsultacje tematyczne. Spiny.
 10. Pomoc w redagowaniu tekstów możliwych do wykorzystania w mediach

Facebook