Do góry
 • Świat jest teatrem,
  aktorami ludzie,
  Którzy kolejno
  wchodzą i znikają.

  Wiliam Shakespeare
 • Nie lubię wymiany poglądów.
  Zawsze na tym tracę.

  Antoni Słonimski
 • Dla większej jasności
  lepiej wykreślić.

  Gieorgij Plechanow
 • Polityka to scena,
  z której czasami
  lepiej słychać
  suflerów niż aktorów.

  Ignazio Silone

Komunikacja

Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. 
Khalil Gibran
 
Przepalaj słowem serca ludzi.
Aleksander Puszkin
 
Nie lubię wymiany poglądów. Zawsze na tym tracę. 
Antoni Słonimski
 
Głupia rozmowa nie warta słowa.
Jan Sztaudynger
 
OFERUJĘ:
 1. Analizę zdolności komunikacyjnych.
 2. Analizę potrzeb - opracowanie wskazówek i planu szkoleń.
 3. Naukę prowadzenia rozmów telefonicznych. 
 4. Doradztwo w zakresie psychologii komunikacji (antymanipulacja).
 5. Szkolenie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Sztuka przekazu.
 6. Szkolenie w zakresie wywierania wpływu (ingracjacja i perswazja).
 7. Warsztaty komunikacji interpersonalnej.
 8. Konsultację wizerunku i stylizację. 
 9. Research oraz konsultacje tematyczne i sytuacyjne. 
 10. Doradztwo bieżące. Copywriting. Spiny.

Facebook