Do góry
 • Świat jest teatrem,
  aktorami ludzie,
  Którzy kolejno
  wchodzą i znikają.

  Wiliam Shakespeare
 • Nie lubię wymiany poglądów.
  Zawsze na tym tracę.

  Antoni Słonimski
 • Dla większej jasności
  lepiej wykreślić.

  Gieorgij Plechanow
 • Polityka to scena,
  z której czasami
  lepiej słychać
  suflerów niż aktorów.

  Ignazio Silone

Autokreacja i kariera

Nie sztuka powiedzieć: "Jestem!". Trzeba jeszcze być. 
Stanisław Jerzy Lec
 
Prezentacja jest podróżą w określonym celu i musi być nakreślona.
Człowiek, który rozpoczyna drogę do nikąd, zwykle tam dociera. 
Dale Carnegie
 
Bolesny jest poród człowieka, zwłaszcza gdy rodzi siebie sam w wieku dorosłym. 
Stanisław Jerzy Lec
 
OFERUJĘ:
 1. Analizę bieżącego wizerunku.
 2. Analizę umiejętności w zakresie autoprezentacji.
 3. Analizę zdolności komunikacyjnych.
 4. Analizę potrzeb - opracowanie wskazówek i planu szkoleń.
 5. Opracowanie osobowościowej analizy SWOT.
 6. Opracowanie strategii kreacji.
 7. Kreację "legendy" (na podstawie rozmów indywidualnych i ankiety).
 8. Konsultację wizerunku i stylizację.
 9. Treningi autoprezentacyjne.
 10. Konsultacje bieżące w zakresie autokreacji. Przygotowanie do wystąpień publicznych i medialnych.

 

Planowanie Kariery

Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie.
Honoriusz Balzac
 
Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają. Jeżeli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.  
George Bernard Shaw
 
Jeżeli A jest sukcesem życiowym, wówczas A równa się x plus y plus z. Praca to x, y to zabawa; a z znaczy trzymać język za zębami.
Albert Einstein 
 
OFERUJĘ:
 1. Analizę curriculum vitae
 2. Opracowanie osobowościowej analizy SWOT.
 3. Korektę lub opracowanie nowej strategii kreacji.
 4. Konsultację psychologiczną.
 5. Analizę potrzeb - opracowanie wskazówek i planu szkoleń.
 6. Kreację "legendy" (na podstawie rozmów indywidualnych i ankiety).
 7. Konsultację wizerunku i stylizację.
 8. Szkolenia w zakresie ingracjacji i perswazji.
 9. Doradztwo w zakresie kreowania wizerunku przywódcy.
 10. Przygotowanie planu kształtowania pozytywnych opinii.

Facebook