ашиглагдаж буй уул уурхайн тоног төхөөрөмж qld дээр