өмнөд африкт уул уурхайн томоохон компаниудтай хамтран ажиллаж байна