цементийн үйлдвэрлэлийн ердийн үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт