ус зайлуулах химийн бодис нь төмрийн хүдрийн нийлүүлэгчид юм