боловсруулах үйлдвэрт бутлуурын үзлэг шалгалт хийх жишээ