эдийн засгийн үйл ажиллагааны доломитын цохилтот бутлуур