тендерт оролцогчийн тендерийг нүүрсний уурхайд хамруулах